Disclamer

Gaia zilveratelier

Gaia sieraden


Terug

 

 

 

Copyright
Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van Gaia Zilveratelier / Gaia sieraden/ Steen-Art  (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten.

Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Gaia Zilveratelier / Gaia sieraden/ Steen-Art is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid
Gaia Zilveratelier / Gaia sieraden/ Steen-Art heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Gaia Zilveratelier / Gaia sieraden/ Steen-Art is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Gaia Zilveratelier / Gaia sieraden/ Steen-Art is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.