Disclaimer

Edelstenen en mineralen kunnen ondersteunend werken, maar ze zijn geen vervangers voor medicatie. Het advies is om bij klachten altijd eerst een huisarts of specialist te raadplegen. ♥

Copyright
Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website Gaia Zilveratelier *  (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten.

Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Gaia Zilveratelier*  is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid
Gaia Zilveratelier * heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Gaia Zilveratelier * is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Gaia Zilveratelier* is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Gaia Zilveratelier * – lees: Gaia Zilveratelier/ Gaia sieraden/ Gaia Gems / Steen Art  Allemaal dezelfde rechtspersoon. en hetzelfde bedrijf.