Lavasteen

Lava is gesteente in vloeibare vorm. Nadat magma het aardoppervlak of de zeebodem bereikt wordt het lava genoemd. Door verschillen in magma- samenstelling, snelheid van uitvloeiing, temperatuur en chemische, mineralogische samenstelling zijn er meerdere soorten lava, ieder met een eigen gedrag en met als kenmerk een poreuze structuur.

Lava kan een vernietigende werking hebben, maar heeft tegelijkertijd ook een creërende werking. Zo kan nieuw land worden gevormd door lava, hierdoor zijn bijvoorbeeld de Hawaïaanse eilanden in de Grote Oceaan ontstaan.

Verder is afgekoelde lava – na enige eeuwen van verwering – erg vruchtbaar en kan daarom goed gebruikt worden als landbouwgrond.

Lavasteen bestaat uit vulkanische glas (obsidiaan) en vulkanische as en ontstaat tijdens een vulkaanuitbarsting. De openingen in de steen zijn ontstaan door de gassen die uit het magma van de vulkaan opstijgen.

Menu werking edelstenen
Producten Lavasteen