Toermalijn

Toermalijn is een Sjamaansteen die bescherming biedt tijdens rituelen. Toermalijn is een krachtige geestelijke genezer die de twee hersenhelften in balans brengt en negatieve denkpatronen omzet in positieve.

Toermalijn Variëteiten:

– Achroiet : Kleurloos of bijna kleurloos, zeer zeldzaam

– Draviet: Geelbruin tot donkerbruin

– Indigoliet: Blauw

– Rubelliet : Roze tot rood

– Siberiet: Lilarood tot violetblauw

– Schorl: Zwart

– Verdeliet: Groen

– Watermeloen

Draviet
Indigoliet
Rubeliet
Verdiliet
Watermeloen
Schorl – zwart
Menu werking edelstenen
Producten Toermalijn