Privacy verklaring

Gaia zilveratelier

Gaia sieraden


Terug

 

 

 

Privacyverklaring

Gaia Zilveratelier gevestigd in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.gaiasieraden.nl

Telefoonnummer 040-7872883

Joke Oomen is de Functionaris Gegevensbescherming van Gaia Zilveratelier / Gaia Gems

 te bereiken via info@gaiasieraden.nl

 

(Bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens die wij verwerken

Gaia Zilveratelier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Facturen

- Bankrekeningnummer

- Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt bij communicatie met mijn bedrijf

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@gaiasieraden.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gaia Zilveratelier verwerkt uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van mijn nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Gaia Zilveratelier verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gaia Zilveratelier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk geregelde bewaartermijnen voor alle gegevens die het gevolg zijn of samenhangen met de dienstverlening van Gaia Zilveratelier

Delen van persoonsgegevens met derden

Gaia Zilveratelier verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gaia Zilveratelier gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gaia Zilveratelier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gaiasieraden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig.

Gaia Zilveratelier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op .  Gaia Zilveratelier heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

-  Bijvoorbeeld beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewalls.